Dyrekcja i grono pedagogiczne

Dyrektor

Alina Wolska

Wicedyrektor

Barbara Rut

Pedagog

Elżbieta Dumańska

Nauczyciele uczący

Brzostowska-Pieszczek Aneta - matematyka

Ciepiela Mirosław – wychowanie fizyczne

Darowska Magdalena – religia

Gargała Anna – historia

Grabowska Agnieszka – informatyka, zajęcia techniczne

Jagieła Wioletta – język francuski

Janusz Dorota – język polski

Korbelak Anna - wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa

Mariusz Mastaj - religia

Krechel – Kocój Agata – plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne

Kruczek Wiesława – język hiszpański

Kuźniar Bożena - matematyka

Leja Anna – język niemiecki

Machowicz Anna – fizyka

Mamczur Marta - historia, wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie

Maramorosz-Kądziela Marta – język niemiecki

Miąsik Agnieszka - wychowanie fizyczne

Miechowicz Anna - historia, wiedza o społeczeństwie

Musiał Mariusz – język angielski, informatyka

Nizioł Małgorzata - biologia

Okarmus Elżbieta – język polski

Ostrowska Adriana - wychowanie fizyczne

Ostrowski Paweł - wychowanie fizyczne

Pawlak Agata – język polski

Petryczkiewicz - Nowak Iwona - geografia

Piatczyc Iwona – biologia

Piotrowicz Renata – język polski

Przeszłowska Marta - matematyka

Rymarz-Potaczała Lucyna – język angielski

Sęczkowska Bożena – biblioteka, plastyka

Sękiewicz-Magoń Agnieszka – język angielski

Sokołowska Jadwiga - wychowanie fizyczne

Stache Izabela – język angielski

Szajna Barbara – chemia

Śliwińska Beata – chemia

Wiktor Piotr - wychowanie fizyczne

Zielińska – Dusza Dominika – język angielski

 

Copyright © 2014. All Rights Reserved.