Konsultacje dla rodziców

Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2015/2016

  Tematyka
07.09.2016r.

- organizacja roku szkolnego 2016/2017,

- dokumentacja szkolna,

- wybór klasowej Rady Rodziców.

23.11.2016r. - informacja o postępach w nauce i zachowaniu
01.02.2017r. - informacja o wynikach klasyfikacji śródrocznej.
05.04.2017r.

- informacja o postępach w nauce i zachowaniu,

- organizacja egzaminu gimnazjalnego.

24.05.2017r. - informacja  o postępach w nauce i zachowaniu oraz przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych  oraz procedurze uzyskania wyższych ocen.

Dodatkowe terminy konsultacji dla rodziców: 05.10.2016r, 14.12.2016r., 01.03.2017r.

Konsultacje odbywać się będą w godzinach 1630 do 1730.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.