Szkolny Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego

cyfro

22 maja 2017 r. w naszej szkole odbył się Szkolny Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego w ramach projektu Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Cyfrowa Szkoła.

SDBC rozpoczął się od spotkania edukatora z Panią dyrektor, podczas którego przedstawiono ofertę wsparcia zadania publicznego oferowanego dla dyrekcji, nauczycieli, uczniów  i rodziców uczniów szkoły.

dzien bezpieczenstwa cyfrowego

Kolejnym punktem programu były  dwa spotkania edukatora na sali gimnastycznej z uczniami klas I i II. Pani Edukator  powitała uczniów w projekcie Cyfrowobezpieczni.pl. i przedstawiła korzyści płynące z udziału w nim. Następnie przybliżyła zagrożenia związane z cyberprzestrzenią oraz zaprezentowała uczniom film dotyczący kilku omawianych uprzednio zagrożeń. Wspomniała o netykiecie oraz podała osoby i miejsca świadczące pomoc w sytuacjach cyberzagrożeń.

Kolejnym działaniem były warsztaty dla uczniów klas: 1c, 2a, 2f. Dotyczyły one „Sekstingu i granic własnej prywatności”. Uczniowie poznali zagrożenie jakim jest seksting. Na przykładzie historii Agnieszki wypracowali w grupach konsekwencje upubliczniania materiałów sekstingowych  oraz formy i sposoby pomocy osobom, których to dotknęło.

Ostatnim punktem obchodów SDBC było spotkanie edukatora z Radą Pedagogiczną i innymi pracownikami szkoły, podczas którego przedstawiono tematykę cyberzagrożeń występującą wśród uczniów i sposoby ich zapobiegania.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.