Historia szkoły

Reforma edukacji budziła i nadal wzbudza wiele emocji. Znalazła liczne grono swoich zwolenników jak i zagorzałych przeciwników. Jej celem było jak najlepsze przygotowanie młodego człowieka do życia.
W wyniku zmian organizacyjnych powołano do życia nowe instytucje edukacyjne – gimnazja. Zmiana ustroju szkolnego rozpoczęła się 1 września 1999 r.
szkola oldBudynek, w którym mieści się Gimnazjum nr 1 od 1971 r. użytkowała jedna z najstarszych szkół Rzeszowa – Szkoła Podstawowa nr 7 im. Marii Konopnickiej, będąca przez 120 lat Szkołą Ćwiczeń zakładów kształcenia nauczycieli w naszym mieście. Przez 5 lat, do 2004 r. obie placówki posiadały wspólną bazę lokalową. Wielu nauczycieli pracujących w Szkole Podstawowej  nr 7 znalazło zatrudnienie w gimnazjum. Niektórzy z nich łączyli pracę dydaktyczną w obu szkołach.
Pierwszym dyrektorem szkoły była mgr Lucyna Żołądek. Włożyła dużo wysiłku w jej urządzenie, zaplanowała funkcjonowanie, starała się by gimnazjum było godnym spadkobiercą chlubnej Szkoły Podstawowej nr 7. Wytrwale pomagały jej w tym mgr Małgorzata Nizioł i Ewa Błachut – wicedyrektorki.
Od września 2002 r. placówką kieruje mgr Alina Wolska, natomiast funkcję zastępcy pełni mgr Barbara Rut. W tych niełatwych dla oświaty czasach dyrekcja  przeprowadza wiele prac remontowych w budynku szkoły, wyposaża pracownie w pomoce dydaktyczne, dobrze organizuje pracę w szkole. Nasi uczniowie i nauczyciele włączają się w organizowanie i przygotowywanie imprez na terenie osiedla i miasta, współpracują z instytucjami samorządowymi, Instytutem Pamięci Narodowej, Towarzystwem Przyjaciół Wilna i Ziemi Wileńskiej, utrzymują kontakty ze szkoła w Bielefeldzie. W roku szkolnym 2002/2003 nasze gimnazjum przystąpiło do akcji "Szkoła z klasą", nad która patronat objął Prezydent RP, Aleksander Kwaśniewski. Najważniejszym celem akcji było wyrównanie szans edukacyjnych z różnych środowisk. Z okazji jubileuszy 650 – lecia miasta Rzeszowa, 9 marca 2004r. odbyła się uroczystość poświęcona rocznicy lokacji miasta Rzeszowa. Młodzież naszej szkoły pod kierunkiem nauczycieli przygotowała widowisko słowno muzyczne pt. ,,Zaczęło się od Pakosławica’’.
W pięknej  i rozległej scenerii rynku i panoramy Wisłoka w strojach ze stosownych epok i ze stosownymi rekwizytami, szkolni aktorzy odegrali swoje role z czasów odległych i zapomnianych.
Po dwóch latach przygotowań Gimnazjum nr 1 otrzymało imię Kazimierza Pułaskiego.
6 czerwca 2006r. w Kościele Chrystusa Króla odbyła się Msza Święta, podczas której ks. Biskup Kazimierz Górny poświęcił sztandar.
Gimnazjaliści próbują swoich sił w wielu konkursach organizowanych na terenie szkoły i poza nią, odnosząc wspaniałe sukcesy dzięki swojej pracy i zdolnościom.
Nauczyciele Gimnazjum nr 1 starają się sprostać stawianym wymaganiom, swój zawód wykonują z pasją i honorem. Podnoszą swoje kwalifikacje, zdobywają stopnie awansu zawodowego, kończą studia podyplomowe.
Sprawne funkcjonowanie placówki, przyjazna atmosfera w niej panująca, bardzo dobre wyniki pracy dydaktyczno – wychowawczej są zasługą dyrekcji jak i grona pedagogicznego. Na pozycje szkoły w środowisku znaczny wpływ wywiera dobra współpraca z rodzicami. Wszyscy są świadomi że stoją przed ogromnym wyzwaniem, aby młodzi ludzie nie zamienili  prawdziwej radości życia na narkotyki, alkohol, wandalizm, by chcieli uczestniczyć jako prawdziwi  partnerzy w budowaniu wspanialszego świata i by poświęcili temu celowi sobie tylko właściwą energie i idealizm.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.