Hymn szkoły

Jest w Rzeszowie jedna szkoła co zachwyca
A w jej murach spotkasz zawsze bliskich swych
I już wiesz, że jesteś w szkole Pułaskiego
Kazimierza generała właśnie tu.
      
  Ref.            
To Gimnazjum Nr 1 Pułaskiego
Nasza młodość, myśl ulotna, szybki skok
Nić wspomnienia i nie pytaj się dlaczego
Tu wśród bliskich spotykamy się co rok

Tryska wiedza, strumień płynie wartkich myśli
Brzmi muzyka, echo je powtarza znów,
Że Gimnazjum Nr 1 Pułaskiego
Sił dodaje, krzepi serca, wracasz tu.

Tu jest dom mój, moja szkoła, moje życie,
Tu zachwyca każdy człowiek, każdy swój.
Chcemy sięgać coraz dalej, coraz wyżej,
By dosięgnąć dłonią nieba, chwycić chmur.
     

Myśl szerokim łukiem rozpostarta płynie:
Młodość trzeba wykuć w idealny kształt
Nie dla szkoły, lecz dla życia się uczymy,
Kiedyś każdy z nas pokaże co jest wart.

Spójrz przed siebie: droga twoja jest zagadką
Wiesz: nie trzeba pod Savannah ronić łzy.
Nasz bohater, gdyby mógł, to do ostatka
Przekonywałby do męstwa zwykłych dni...

słowa:
mgr Barbara Rut
mgr Anna Miechowicz
muzyka:
mgr Agata Krechel-Kocój

Copyright © 2014. All Rights Reserved.